Zákon o životnom prostredí

Zákon o životnom prostredí

Zákon o životnom prostredí predstavuje súbor vnútroštátnych, európskych a medzinárodných predpisov zameraných na zabránenie alebo zníženie znečistenia vody, pôdy a ovzdušia, ako aj na ochranu krajiny a všetkých živých druhov vyskytujúcich sa na planéte.

U nás na rozdiel od iných európskych štátov dlho došlo k fragmentácii disciplíny z dôvodu absencie konkrétnych odkazov v ústavnej charte.

Na vyrovnanie tejto medzery a na legitimizáciu potrebnej ochrany, ktorá sa tejto veci priznáva, ústavný súd nálezom č. 641 z roku 1987, odkazujúci na čl. 9 a 32 ústavy, pokiaľ ide o krajinu a zdravie, zvýšila ochranu životného prostredia na primárnu a absolútnu hodnotu.

V nadväznosti na tento výklad bola vysledovaná cesta k podrobnejšej regulácii.

Prvé zákony v tejto oblasti teda vznikli prostredníctvom prameňov obyčajného práva až po vývoj, ktorý sa odohral v posledných desaťročiach, a to vďaka impulzu práva EÚ a transpozícii európskych smerníc.

Cieľom tohto stĺpca je, bez tvrdenia, že je vyčerpávajúci, riešiť najbežnejšie problémy a zdôrazniť platné záruky a možné riešenia prípadov, prehĺbiť environmentálne problémy spojené s prevenciou a opravou škôd.

Stĺpec upravuje právnik. Rita Sivori, na ktorú sa môžete obrátiť [email protected]

Naše články

Pravidlá, zákony a nariadenia


Video: The Venus Project Tour with Jacque Fresco - Trailer