Rebro: definícia a význam

Rebro: definícia a význam

RIBS

Žily sú vodivé cievy listov, zreteľné na povrchu listov. Nie sú ničím iným ako kanálmi, cez ktoré prechádzajú voda a minerálne látky pochádzajúce z koreňov a prenášajú sa do buniek listov, ktoré sa majú spracovať, a transformovať na prepracovanú šťavu, ktorá sa opäť cez rebrá transportuje opačným smerom.
(Pre ďalšie objasnenie pozri Fotosyntéza chlorofyluje Dýchanieniektoré rastliny)

Botanický slovník od A po Z.


Rebro

1. komplex a usporiadanie nervov v živom organizme

2. každý z malých kanálikov, ktoré prechádzajú cez krídla hmyzu, obsahujú nervy, priedušnice a hemolymfu a tiež majú výstužnú funkciu

3. (bot.) vodivý zväzok, ktorý sa rozvetvuje na liste a ktorý slúži na rozptýlenie surovej a komplikovanej miazgy

4. každá časť výstuže a podpory v architektonickej štruktúre, špec. ak vyčnieva najmä von, komplex tvarovaných kordov, ktoré obmedzujú rezy gotickej krížovej klenby

5. (mech.) spojitý vyčnievajúci prvok, ktorý sa získava lisovaním na rovný povrch (napr. plech), aby sa spevnil

6. riasenie všité do reliéfu na ozdobenie odevov

7. reliéf na ozdobné účely v chrbtici zviazaných kníh.


Video: HOW TO HANDLE THE FALSE COMPLAINT TO THE POLICE STATION? Hindi