Dolphin Sound - Zvuky vydávané delfínom

Dolphin Sound - Zvuky vydávané delfínom

ZVUKY VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Zvuky vydávané delfínom

Delfíny (rodina Delphinidae) sú cicavce žijúce vo vode, ktoré vytvárajú píšťaly a postupnosť intenzívnych zvukových impulzov aj pri veľmi vysokých frekvenciách až do 200 kilohertzov (tj. asi desaťkrát vyšších ako zvuky vnímané človekom), ktoré tiež upravujú svoj tón.
Podľa väčšiny vedcov nejde iba o zvuky, ale o skutočný jazyk s jeho presným významom, ktorý vydávajú na komunikáciu s členmi skupiny.


Tursiops truncatus

Ak chcete lepšie spoznať toto zviera, prečítajte si technický list: THE DOLPHIN


Video: 8 HOURS Relaxing Music Dolphin Sounds. Sleep Background - Meditation - Spa - Yoga - Tai chi