Chov ošípaných ako podnikanie - čo je potrebné vziať do úvahy, aby sa dosiahla vysoká ziskovosť?

 Chov ošípaných ako podnikanie - čo je potrebné vziať do úvahy, aby sa dosiahla vysoká ziskovosť?

V spoločnosti existuje názor, že chov ošípaných ako podniku je vysoko výnosný a nekomplikovaný podnik. Je to skutočne tak a prečo sa potom všetci chovatelia ošípaných nestanú milionármi bez veľkého úsilia? Ak chcete začať podnikať v oblasti chovu hospodárskych zvierat, môže byť chov ošípaných skvelou voľbou, musíte sa však pripraviť na realitu a uvedomiť si, že chov ošípaných si rovnako ako každé iné odvetvie poľnohospodárstva vyžaduje investície a prácu.

Vzorový obchodný plán pre chov ošípaných

Nečakajte, že ošípaným sa bude dariť za každých podmienok a rýchlo priberať iba na kuchynských zvyškoch. Aby ste zarobili pekné peniaze na predaji vysoko kvalitného bravčového mäsa a mladých zvierat, budete musieť vybudovať pevnú stodolu pre ošípané, vybaviť ju v súlade so všetkými požiadavkami, kŕmiť zvieratá rôznymi výživnými potravinami, pravidelne monitorovať ich zdravie vyčistiť ošípané a venovať pozornosť chovateľským prácam.

Chov ošípaných môže byť pre podnikanie dobrým štartom od nuly, pretože na začiatok stačí kúpiť pár tuctov ošípaných a v prípade dobrého stavu postupne rozširovať svoju farmu. Mladé zvieratá sa môžu predávať od štvrtého mesiaca života, pričom si zarábajú peniaze z predaja mäsa, masti a koží. Okrem farmy si môžete usporiadať vlastnú udiareň, aby ste si vytvorili príjem z vlastného údeného bravčového mäsa.

Video o podnikateľskej myšlienke chovu ošípaných

To, či je ziskové chovať ošípané, bude možné až po vypracovaní podrobného obchodného plánu, berúc do úvahy všetky vlastnosti tohto živočíšneho priemyslu. Veľa bude závisieť od toho, ktorú technológiu chovu ošípaných uprednostňujete. Pri chladení sa teda náklady na stavbu chovu ošípaných niekoľkonásobne znížia, ďalšou otázkou je, či budete v takýchto podmienkach schopní chovať zdravé stádo ošípaných. Existuje veľa možností, ako znížiť počiatočné náklady na založenie chovu ošípaných, o niektorých si ešte povieme nižšie.

Finančná časť obchodného plánu pre chov ošípaných sa počíta takto: na výstavbu priestorov a na nákup potrebného vybavenia bude potrebný 1 milión rubľov, na platy zamestnancov - až 1,2 milióna rubľov ročne , na nákup krmiva - 300 tisíc rubľov. rub. v roku. Celkom na začiatok bude vyžadovať asi 3 500 000 rubľov. Príjem z predaja mladých zvierat bude predstavovať 600 tisíc ročne a z predaja mäsa - 1,1 milióna ročne, čo spolu bude predstavovať 1 700 000 rubľov. Podľa týchto výpočtov bude doba návratnosti pre chov ošípaných asi dva až tri roky.

Chov ošípaných

Pri vypracúvaní obchodného plánu nezabudnite zahrnúť náklady na služby veterinárneho lekára a povinné očkovanie pre prasiatka, aby sa zabránilo šíreniu infekčných chorôb, ktoré môžu zničiť všetky hospodárske zvieratá.

Jedná sa samozrejme o veľmi predbežný výpočet a čísla sa budú veľmi líšiť, berúc do úvahy rôzne faktory. Môžete si napríklad postaviť dom pre ošípané svojpomocne zo šrotu alebo kúpiť starú farmu pre ošípané a zrekonštruovať ju. Vyrobením podávačov vlastnými rukami znateľne znížite počiatočné náklady na vybavenie ošípaných a použitie moderného vybavenia takmer úplne vylúči manuálnu prácu, čím sa znížia náklady na platy zamestnancov. Aj keď väčšina domácich podnikateľov stále radšej pracuje staromódnym spôsobom, ako utrácať peniaze za automatizáciu chovu ošípaných.

Kŕmenie ošípaných

Pokiaľ ide o krmivo, v lete si môžete pre ošípané pripraviť vlastnú trávu a korene zo svojej záhrady používať ako šťavnaté krmivo po celý rok. Ale v priemyselnom chove ošípaných sa nezaobíde bez kŕmnych zmesí, komplexov vitamínov a špeciálnych prísad do krmív, pretože kvalita získaného mäsa závisí aj od dávky ošípaných.

Tajomstvá úspechu alebo spôsob, ako zvýšiť výnosnosť chovu ošípaných

Odborníci odhadujú ziskovosť chovu ošípaných ako podniku na 30%, ale to je ďaleko od limitu, a ak si prajete, môžete dosiahnuť vyššiu mieru.

Prasa video

Aby sa z chovu ošípaných stal naozaj vysoko výnosné podnikanie, postupujte podľa týchto pokynov:

  • vyberte si plemeno ošípaných, ktoré je pre vaše účely najvhodnejšie, a výberu prasiatok venujte osobitnú pozornosť - je lepšie kupovať samice a samce od rôznych dodávateľov, aby ste sa vyhli genetickým mutáciám, a pri nákupe prasníc zohľadnite ich vlastnosti, mlieko úroda, počet strukov a bezpečnosť znášky;
  • nedovoľte prasa a vlhkosť v chove ošípaných, pravidelne dezinfikujte priestory, ničte hmyz a hlodavce;
  • starať sa o vytvorenie vhodných podmienok pre gravidné prasnice;
  • najať skúsených, profesionálnych pracovníkov - veľký komplex chovu ošípaných bude vyžadovať veterinára, technika chovu hospodárskych zvierat, niekoľko chovateľov ošípaných a kutilov;
  • poskytnúť ošípaným vysoko kvalitné, výživné a vitamínové krmivo, pričom nezabúdajte, že kŕmenie kancov, gravidných prasníc a mladých zvierat má svoje vlastné vlastnosti;
  • nezabudnite na očkovanie a pravidelné vyšetrenia zvierat veterinárnym lekárom, aby ste nezmeškali prvé prejavy chorôb.

Poskytnite svojim ošípaným kvalitné, výživné krmivo bohaté na vitamíny

Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené odporúčania, chov ošípaných ako podniku môže byť veľmi výnosný, pretože kvalitné bravčové mäso je vždy v dopyte. Hlavnou vecou je kompetentne vypracovať podnikateľský plán, posúdiť všetky možné riziká a premyslieť spôsoby, ako ich znížiť, ako aj vypracovať plán príjmov a vypočítať rentabilnú úroveň predaja.

[Hlasy: 1 Priemer: 1]


Chov koní ako podnik: ziskový alebo neziskový

Chov koní v dnešnej dobe sa pre mnohých javí ako niečo exotické a neperspektívne. Časy, keď boli kone chrbticou dopravy a poľnohospodárstva, sú už preč, ale chov koní je v modernom svete vážnym, výnosným a sľubným podnikaním. Vytvorenie takého podniku možno ťažko pripísať malému podniku, pretože si vyžaduje pomerne veľké finančné prostriedky, a to tak pre jeho organizáciu, ako aj pre súčasnú údržbu a rozvoj. Kone, najmä elitné plemená, sú mimoriadne drahé a vyžadujú veľa údržby a výcviku. Chov koní je však mimoriadne výnosný podnik. Pokiaľ však hovoríme o ziskovosti, potom veľa závisí od zručného riadenia podniku a využitia všetkých možností chovu koní.

Najvýnosnejším je chov športových jazdeckých koní, pretože jazda na koni je populárnou a prestížnou záľubou medzi bohatými vrstvami obyvateľstva.

V prípade chovu elitných plemien koní je veľmi výnosný aj obchod s predajom elitných koní športovým klubom a súkromným majiteľom. Chov ťažkých koní je menej výnosný, pretože dopyt po týchto plemenách ustavične klesá.

Ťažkosti podnikania v chove koní spočívajú v potrebe dostatočne veľkej plochy pôdy na chov koní.

Chov koní je drahý. Pre nich je potrebné vybudovať priestranné stajne, miestnosť na skladovanie krmiva, oplotenie a vybaviť miesta na prechádzky a výcvik koní.

Počiatočné náklady na založenie tohto podniku sa odhadujú na desiatky miliónov rubľov. Väčšina z týchto peňazí sa vynakladá na výstavbu a vybavenie stajní a špecializovaných zariadení. Je však tiež potrebné prideliť značné sumy na nákup plnokrvných koní. Na chov koní je tiež potrebné zamestnať dostatočný počet pracovníkov, pretože ich zdravie závisí od starostlivosti o zvieratá, a teda od ziskovosti podniku.

Prax ukazuje, že počiatočné investície do chovu koní sa vrátia do 4 - 5 rokov. Počiatočná investícia a rozsah podnikania samozrejme závisia od počtu koní. Malé farmy na chov koní si vystačia s jednou alebo dvoma desiatkami koní. Na vytvorenie rozsiahleho podniku však potrebujete najmenej päťdesiat zvierat. To zabezpečí reprodukciu koní na dostatočnej úrovni a získa solídny zisk z ich predaja.

Hlavným príjmom farmy na chov koní je často organizácia jazdeckého klubu, predaj koní súkromným majiteľom alebo ich prenájom.

To vám umožní presunúť väčšinu nákladov na údržbu koňa na súkromných vlastníkov. Náklady na hodiny jazdenia a organizáciu súťaží vám umožňujú získať pomerne veľký dodatočný príjem. Majitelia fariem na chov koní často vytvárajú na svojom území ako zdroje dodatočného príjmu pštrosie farmy, minizoo a podobne. To umožňuje prilákať verejnosť a potenciálnych zákazníkov.

Mnoho fariem na chov koní prijíma na starostlivosť o kone súkromných klientov, ktorí za to dostávajú značnú odmenu. Farma tak plne využíva zamestnancov ženíchov, zjednocuje operácie starostlivosti o zvieratá a zaisťuje efektívnosť podniku.

Ďalším zdrojom ďalších príjmov je predaj neštandardných a starých zvierat závodom na spracovanie mäsa, pretože väčšina elitných párkov používa vo svojich receptoch konské mäso.

Chov koní je zložitý a nákladný podnik. Pre jeho formovanie a rozvoj je potrebné konať čo najprofesionálnejšie a usilovať sa využiť každú príležitosť na šetrenie peňazí.

Na našom webe si môžete objednať podnikateľský plán organizácie chovu koní so všetkými potrebnými výpočtami na čo najefektívnejšie vybudovanie vášho podniku.


Výhody chovu ošípaných na mäso

Domáce podnikanie s ošípanými má svoje výhody:

  1. Krátka doba gravidity. Gravidita prasnice trvá asi 3 mesiace. Prasiatka sa tiež dlho nekŕmia mliekom. Ich kojenecké obdobie trvá 1 - 2 mesiace.
  2. Ošípané sú plodné zvieratá. Prasnica súčasne porodí až 10 detí. Prasa dáva potomstvo až 2 - 3 krát ročne, čo znamená, že sa majiteľovi poskytuje 20 - 30 prasiatok ročne. Toto je pozoruhodný ukazovateľ pri porovnaní ošípaných s kozami, ovcami a kravami.
  3. Ošípané rýchlo priberajú. Ak ich správne kŕmite, prasiatko váži za šesť mesiacov asi 100 kg.
  4. Po zabití je z ošípaných veľmi málo odpadu. Hotové mäso tvorí 73% hmotnosti živého ošípanej. Ostatné druhy veľkých a malých hospodárskych zvierat sa nemôžu pochváliť takým malým percentom odpadu.

Pozitívna stránka chovu ošípaných

Z vyššie uvedeného je vidieť, že z ošípanej môžete získať potomka, ktoré v dospelosti dá ročne viac ako 3 000 kg čistého mäsového produktu. Teraz stojí za to ísť na trh a zistiť ceny mäsa. Bude to ročný príjem od jednej fyzickej osoby.


Výroba podstielky pre prasiatko

Vytváranie posteľnej bielizne pre veľkých jedincov nie je ťažké, avšak na to, aby ste posteľnú bielizeň mohli pripraviť pre mladšiu generáciu, musíte tvrdo pracovať.

Vrh ošípaných podľa kanadskej metódy

Aby ste chránili malé ošípané pred zbytočnými porezaniami alebo zraneniami, musíte dodržiavať pravidlá.

Ak sú prasiatka mladšie ako 4 mesiace, urobte prikrývku z jemnej slamy, pretože mláďatá sú neskúsené a môžu sa zraniť. Kontrolujte obsah vlhkosti v podstielke, včas musíte navrch položiť suchú vrstvu. Toto sa musí urobiť, aby sa zabránilo tomu, že malé prasiatko nakazí infekciu a ochorie. Odhaduje sa, že na jedného jedinca každý deň je potrebných približne jeden kg. suchú a čistú podstielku.

Kanadská technológia je pre chovateľov ošípaných skutočne veľmi výnosná, najmä ak sa používa vo veľkovýrobe. To tiež významne znižuje náklady na chov ošípaných a stavbu hangárov.

Chov ošípaných pomocou kanadskej technológie - na videu:

Našli ste chybu? Zvýraznite ju a stlačte Ctrl + Enterdajte nám vedieť.


O plemenách

Výber plemena priamo ovplyvňuje ziskovosť chovu hydiny. Všetky odrody moriek sú zvyčajne rozdelené do dvoch veľkých skupín - mäso a vajcia. Okrem toho sa osobitne rozlišuje pestovanie vzácnych plemien na predaj mladých zvierat. Na začiatok sa odporúča kúpiť brojlery, pretože sú najmenej nenáročné a rýchlo splatia všetky investície.

Zistite, aké plemeno moriek je najväčšie, na tomto odkaze.

Kmeňové osoby

Jedná sa o vtáky, ktoré sa používajú na obnovu populácie stáda a na účasť na pohlavnom rozmnožovaní. Vyžadujú si osobitnú starostlivosť a pozornosť a sú tiež výrazne nákladnejšie ako iné osoby. Cena za chov moriek sa začína od 2 500 rubľov. Vyznačujú sa svojou veľkou hmotnosťou, krásnym operením a dobrým zdravotným stavom.

Chovné jedince sa zabíjajú naposledy (vo veku 2 - 3 rokov). Ich mäso sa spravidla nepoužíva na predaj, pretože má nízku hodnotu a chuť.

Brojlery

Toto je najbežnejšia skupina morčacích plemien pre komerčný chov. Rýchlo priberajú, vyznačujú sa veľkou postavou. Zvyčajne sa chovajú v klietkach pre rýchly hromadný prírastok. Produkcia vajec je stredná až vysoká. Cena sa líši podľa regiónu a úrovne chovateľa, počnúc 350 rubľov za mladého jedinca. Medzi tieto plemená patrí BIG-6, morka biela s veľkým poprsím, moskovský bronz, hybridný konvertor.

Prečítajte si o bielej morke širokej.

Vrstvy a sliepky

Morky majú ľahšiu váhu, takže sa často používajú na získanie vajíčok a na vyliahnutie mláďat. Pri nákupe vtákov pre vaše stránky by ste mali brať do úvahy zloženie pohlavia, pretože pri veľkom počte mužov sa stádo nemôže vyhnúť bitkám. Okrem toho boli vyšľachtené plemená v smere vajec, ktoré majú najlepšiu mieru produkcie vajec. Odporúčané plemená - Virginian, Universal, Chiton, Biela Moskva. Priemerná cena je nízka kvôli nízkej hmotnosti vtákov, cena morčacích kurčiat začína na 300 rubľov.

Ako sa správne rozhodnúť

Pri výbere plemena musíte brať do úvahy vlastnosti obsahu, plánovaný trh predaja a vlastnosti produktivity vašej farmy. Ak plánujete chovať vtáky iba na mäso, nemali by ste si kupovať plemená vajec. Na zvýšenie ziskovosti farmy sa odporúča mať rôzne plemená, aby sa mohlo predávať nielen mäso, ale aj vajcia a mladé zvieratá. Pre začínajúcich chovateľov hydiny sú vhodné morky a kríže univerzálne.


Vybavenie a priestory

Po získaní všetkých požadovaných dokumentov pre podnikanie musíte venovať maximálnu pozornosť priestorom, ich príprave a výstavbe pre osídlenie zvierat. Môže sa vám stať, že dostanete starú budovu, ktorú je potrebné zreštaurovať a vybaviť tak, aby vyhovovala potrebám vašej chovu ošípaných. Malý drahší budovanie ošípaných od začiatku bude stáť, ale v takom prípade môžete nadviazať všetku komunikáciu so zreteľom na váš obchodný plán.

Vytvorenie chovu ošípaných pre 100 a viac hláv znamená zamestnanie pracovníkov, ktorí sa začnú starať o ošípané. Preto pri zostavovaní usporiadania priestorov chovu ošípaných je potrebné v pláne položiť pridelenie domácnosti, kancelárie, úžitkových a výrobných priestorov, laboratória atď. Pre stádo 500 ošípaných je optimálna plocha všetkých priestorov bude približne 6 000 m2.


Čo musí nováčik zvážiť

Plemená ošípaných sú rozdelené do troch hlavných skupín: mastné ošípané, mäsové (alebo slaninové) ošípané a univerzálne plemená.Ako je zrejmé z ich mien, tieto zvieratá sa líšia v množstve mäsa a tuku, ktoré je možné získať z rôznych zvierat. Každá skupina plemien má svoje vlastné nuansy starostlivosti a údržby. Pri výbere plemena musíte brať do úvahy špecifické vlastnosti trhu vo vašom regióne, aby ste maximalizovali úžitok z chovu ošípaných. Rovnaký faktor sa musí brať do úvahy pri výbere všeobecného smeru chovu ošípaných.

Pre efektívnejšie plánovanie urobte čo najpodrobnejší obchodný plán chovu ošípaných, ktorý obsahuje odhadované náklady aj očakávaný zisk. Existuje priemerná ročná miera príjmu krmiva na zviera. Pre zelené krmivo je to asi 550 kg, pre koncentráty - 280 kg, pre zemiaky - asi 330 kg atď. Mali by ste tiež vziať do úvahy náklady na prípravu priestorov, prácu a ďalšie výdavky.

Poľnohospodárstvo je vždy tvrdá práca, ale chov domácich ošípaných nie je taký ťažký a tento podnik dáva veľmi rýchly a dobrý výsledok. Od začiatku je potrebné starať sa o získavanie kvalitných zvierat, dodržiavať všetky odporúčania týkajúce sa ich údržby a starostlivosti. A takmer každý môže chovať ošípané doma. Tieto zvieratá veľmi rýchlo priberajú, produkujú kvalitné a chutné mäso a sú dosť nenáročné.


Pozri si video: Ako štát NEpomáha drobným poľnohospodárom časť 7.