Chov králikov ako podnikanie (základy a obchodný plán)

 Chov králikov ako podnikanie (základy a obchodný plán)

Každý chovateľ králikov sa rád dozvie z nášho článku základy chovu králikov ako podnikania. Zahŕňame tiež jednu z populárnych a efektívnych možností obchodného plánu, ktorá môže zabezpečiť váš úspech v tomto úsilí.

Predpoklady pre chov králikov

Mnoho ľudí má rád králičie mäso, pretože je chutné, jemné a diétne, čo úplne odôvodňuje jeho náklady. Králičia kožušina je úžasná surovina na výrobu teplého a útulného zimného oblečenia, od kožuchov po čiapky a detské palčiaky. Môže sa tiež napodobňovať pod kožušinou vzácnych plemien. Páperie tohto zvieraťa je veľmi žiadané pri výrobe velúru, semišu a pletených odevov.

Vzhľadom na skutočnosť, že na svete nie sú plodnejšie zvieratá ako králiky, môže vám ich chovateľské podnikanie priniesť veľké príjmy, ktoré sa vám vyplatia v prvom roku. Iba jedna žena za rok vám môže dať od svojho potomka pol centa mäsa a asi tri desiatky koží. Ak je to chmúrna samica, dostanete celý kilogram páperia. Iba z jedného, ​​a to nie je limit! Ale na králičej farme sa dá chovať viac ako tucet týchto zvierat.

Video o chove králikov

Na chov králikov musíte byť vážna osoba. Nezačnite rozširovať podnikanie bez toho, aby ste sa najskôr obávali znalostí o tomto remesle, jeho výhodách a nevýhodách, ako aj bez toho, aby ste boli vyzbrojení obchodným plánom a potrebnými prostriedkami. Čo je to za zviera, králika, ako sa živí, rozmnožuje, s čím je chorý, ako sa má liečiť - to všetko je potrebné vedieť pred chovom a zohľadniť ho pri postupe.

Metódy chovu králikov

Najjednoduchšou schémou v prípade akútneho nedostatku rodinného rozpočtu môže byť niekoľko zakúpených stánkov, alebo aj tie najjednoduchšie svojpomocne vyrobené. To však nie je najlepší spôsob, ako zbohatnúť, pretože tak nechováva dostatok králikov. Aj keď na rozdiel od priemyselného chovu králikov nie je súkromné ​​hospodárenie zvyčajne také automatizované a krmivo sa používa spravidla lacnejšie a ľahšie, zakúpené klietky, stavebný materiál a samotné králiky na chov sa čoskoro nevyplatia.

Mnoho ľudí má rád králičie mäso, pretože je chutné, jemné a diétne, čo úplne odôvodňuje jeho náklady

S dostatočnou rozlohou pôdy môžete v jame chovať zvieratá. Do malej jamky sa zmestí až dvesto králikov a tí si kopú jamy sami pre seba a bez vašej osobitnej pozornosti sa tam množia. Môže tam byť niekoľko otvorov. Hlavnou nevýhodou tejto metódy je, že králiky z jamy nie sú vhodné na následný predaj koží, iba na predaj mäsa. Je to však veľmi lukratívna metóda, pretože niekoľko jatočných tiel denne je na trhu ľahko vypredaných.

Chov králikov je ako podnik dôležitý najmä pri dobrých finančných investíciách. Čím viac investujete, tým viac získate. Dobré peniaze pomáhajú udržiavať zvieratá v slušných a najlepších podmienkach. Ale čím lepší bude výstup z nich, tým lepšie budú podmienky, ktoré určujú zdravie, rast, rýchlosť reprodukcie, kvalitu koží, predajné príležitosti. To znamená, že jatočné telá, kože a páperie sa môžu predávať za vyššiu cenu a častejšie.

Chov králikov v klietkach má množstvo výhod:

 • Chovateľská práca je dobre organizovaná;
 • Môžete si zvoliť ideálny čas na profylaxiu, párenie, zaokrúhľovanie sa;
 • Krmivo sa spotrebuje hospodárnejšie;
 • Je oveľa pohodlnejšie vykonávať šľachtiteľské práce.

Klietky môžu stáť v interiéri aj exteriéri, záleží to na klimatických a poveternostných podmienkach

Klietky môžu stáť v interiéri aj exteriéri, v závislosti od klimatických a poveternostných podmienok. V lete sú vyvedené do prírody a zimovanie králikov prebieha v interiéroch. Zároveň je potrebné vziať do úvahy neustálu zmenu mikroklímy u králikov - regulovať obsah vody a výparov amoniaku, vetrať miestnosť. Ak je zima v páse teplá, nie mrazivá, bunky môžete nechať vonku aj v zime.

Čo by mali byť bunky:

 • Na farme sa používajú debny vyrobené z rôznych materiálov - drevo, kov, kocka adobe, dokonca aj tehly.
 • Odporúča sa pozinkované kovové pletivo.
 • Aby sa bunky mohli pohodlne prepravovať, musia byť mobilné. Vďaka svojej ľahkej a jednoduchej konštrukcii, ktorá uľahčuje ich čistenie a kontrolu samotných králikov, ich možno skladať na viac úrovní a šetriť tak miesto.
 • Pri stohovaní debien na poschodiach zabezpečte mierny sklon a vodotesné strechy, aby sa králičí moč a výkaly nedostali do „spodných poschodí“.
 • Podlaha by mala byť vyrobená zo sieťoviny alebo laty na báze dubu, javoru alebo buku. To pomáha udržiavať čistotu. Aby sa vylúčila dermatitída na králičích nohách (pododermatitída) a ich pomenovania, je pod sieťou inštalovaná ďalšia drevená podlaha.

Výber dizajnu králičej klietky je veľmi široký

Výber konštrukcie králičích klietok je veľmi široký. Môžu byť štvorcové alebo okrúhle, krátke alebo dlhé, môžu pojať jedného alebo viacerých králikov, majú jedno alebo viacúrovňový dizajn. Existujú dokonca aj špecializované „domovy“ pre mužov, mladé králiky alebo ženy s potomkami. Na prechádzky s mladými sa odporúča prechádzky zakryť.

Získava si čoraz väčšiu obľubu systém chovu králikov... Od vonkajšej klietky sa líši zvýšeným pohodlím z hľadiska pracovných podmienok, ako je napríklad najjednoduchšia mechanizácia, ktorá umožňuje rýchle odstránenie hnoja, dodanie vody a krmivo králikom. Zároveň sa neuveriteľne zvyšuje produktivita práce. Jeden pracovník je schopný obslúžiť až sto tridsať samíc s viac ako tisíc králikmi vo vrhoch - dvakrát toľko ako pri použití bežných klietok. Keď ste raz strávili v kôlňach, oslobodíte sa od vyplácania miezd druhému zamestnancovi.

Rady pre chovateľov chujúcich králiky na chmýří a kožu: Poskytnite zvieratám možnosť neustále žiť na čerstvom vzduchu. Kvalita produktu sa zároveň zvyšuje.

Plemená králikov sa klasifikujú podľa ich produkcie: plemená páperie, mäso a koža s kožou

Chov králikov

Plemená králikov sa klasifikujú podľa ich produkcie: plemená páperie, mäso a koža s kožou. Druhá z nich zahŕňa nielen slávnu činčila, ale aj motýľ, obry (sivé a biele), strieborné a čiernohnedé. Hodnotné plemená preto poskytujú cennú srsť, ale nie každý si ich môže dovoliť chovať. Avšak spomedzi všetkých druhov plemien si môžete určite vybrať to, ktoré by bolo pre vás najvýhodnejšie chovať podľa prostriedkov, podmienok a cieľov.

Chov páperových plemien králikov nie je v súčasnosti veľmi relevantný, pretože nie je všade možné predať páperie a kožky, ktoré boli populárne v sovietskych časoch. Preto začínajúcim podnikateľom odporúčame začať s chovom králikov mäsových plemien.

Králiky môžete chovať krížením jedincov rôznych plemien a párením jedincov rovnakého plemena (čistokrvných). Prvá možnosť pomáha zlepšiť také vlastnosti ako: skorá zrelosť, plodnosť, vitalita, hospodárnosť pri konzumácii krmiva bez toho, aby bola dotknutá hmotnosť a kvalita mäsa. Pretože s každou novou generáciou sa tieto vlastnosti objavujú čoraz menej, krížené králiky sa zvyčajne posielajú na porážku ihneď po výkrme. Pomocou druhej možnosti sa u králikov vyvíjajú nové cenné vlastnosti, ktoré sa z generácie na generáciu zachovávajú a v prípade potreby sa prvou metódou posilňujú.

Králiky môžete chovať krížením jedincov rôznych plemien a párením jedincov rovnakého plemena

Ak chcete, aby vaše podnikanie rástlo rýchlejšie, môžete zvýšiť plodnosť žien a počet narodených za rok. To sa dosiahne veľmi jednoducho - hneď po narodení mláďat sa samica stane s ďalším samcom. Vychádza to bez problémov, je však potrebné vziať do úvahy, že samica starne rýchlejšie, ak nie je správne kŕmená. To sa deje pomocou dostatočného množstva rozmanitej a koncentrovanej zelenej potravy, ktorá doplňuje vysoký energetický výdaj žien v období súčasného tehotenstva a laktácie.

Zdravý králik dáva ročne až 8 kôl asi desiatich králikov. Dávajte pozor na stálosť výkonu žien - tá sa časom zmenšuje a ženy musia byť vyradené.

Viac informácií o kŕmení králikov a prevencii chorôb

Ako sme už spomenuli, dôležitosť správnej výživy pre králiky pre vaše podnikanie je ohromujúca. Akékoľvek použité krmivo musí obsahovať celú škálu výživných látok a prísad potrebných pre rast a vývoj zvierat - sacharidy, bielkoviny, tuky, vitamíny a minerály. Králiky by tiež nemali potrebovať čistú vodu. Aký druh krmiva sa na to používa?

Králiky by tiež nemali potrebovať čistú vodu.

 • Zelená, pozostávajúca z rôznych nejedovatých bylín, čerstvých konárov stromov a inej čerstvej zelene;
 • Drsný, predstavovaný senom a suchými konármi;
 • Šťavnaté, zastúpené kapustou, silážou a hľuzami, medzi ktoré sú najobľúbenejšie repa, topinambur, mrkva a repa;
 • Minerál, pozostávajúci z kostnej múčky, kuchynskej soli, starého hydratovaného vápna a kriedy;
 • Koncentrovaný, ktorý zahŕňa rôzne krmivá, strukoviny a obilniny, ako aj potravinový odpad.

Ako vidíte, králiky nie sú v jedle veľmi rozmarné, jednoducho požadujú ich rozmanitosť. Počas laktácie však samice a teľatá navyše potrebujú krmivo pre zvieratá bohaté na bielkoviny a spektrum vitamínov skupiny B. Zahŕňajú: rybiu múčku, mäso a mäsovú a kostnú múčku, mlieko (čerstvé aj suché) a tiež spätný tok.

Súbežne s témou výživy by sa mala venovať pozornosť prevencii zvierat pred chorobami. Imunita králikov je prirodzene veľmi slabá a počet chorôb, na ktoré sú náchylní, je veľa, vrátane tých, ktorými ľudia trpia. Z dôvodu ochrany plodov pred chorobami by ste mali nielen udržiavať klietky neustále čisté, ale aj konzultovať s príslušným veterinárnym lekárom a očkovať všetkých králikov proti najbežnejším infekciám.

Súbežne s témou výživy by sa mala venovať pozornosť prevencii zvierat pred chorobami

Podnikateľský plán chovu králikov

Ak ste akýmkoľvek spôsobom spojení s vidieckym podnikaním, môžete vážne zvážiť, aké prospešné pre vás bude tiež chovať králiky. Je táto firma pre vás osobne výnosná? Najlepším miestom, kde začať hľadať odpoveď na túto otázku, je oboznámiť sa s obchodným plánom králikov. Jeden z najlepších príkladov tohto začiatku uvádzame nižšie.

Preskúmanie podnikateľského plánu

Tento podnikateľský plán popisuje všetky zložitosti podnikania na králikoch, čo vám umožňuje posúdiť mieru ziskovosti takéhoto projektu v podnikaní. Bolo by nesprávne nazývať tento projekt výlučne vidieckym. Chov králikov sa koniec koncov môže uskutočňovať aj v partnerstvách organizovaných záhradkármi a záhradníkmi alebo na mestských predmestiach. Bližšie vymedzenie kategórie pre chov králikov, ktorej obchodný plán uvádzame, je preto chovom hospodárskych zvierat. Najjednoduchšie je začať chovom mäsových plemien a následným marketingom králičieho mäsa, preto sa na to zameriame nižšie.

Z organizačných a právnych foriem podnikania je optimálnou formou pre chov králikov forma individuálneho podnikateľa. Zahŕňa výrazne nižšie dane, zjednodušenú formu účtovníctva, ako aj vzájomné vyrovnania s koncovými používateľmi.

Najjednoduchší spôsob, ako začať, je chov mäsových plemien a potom môžete uviesť na trh králičie mäso.

Pretože dopyt po králičom mäse nie je po prvé príliš vysoký a po druhé závisí od regiónu predaja, tento projekt sa považuje za mierne úspešný a tiež veľmi závisí od vašej schopnosti nájsť konečného spotrebiteľa.

Ak chcete zistiť ziskovosť chovu králikov konkrétne vo vašej oblasti, mali by ste vykonať analýzu miestneho trhu s dobytkom, najmä chovu králikov. To vám umožní identifikovať potenciálnych kupujúcich, veľkoobchod a maloobchod, ako aj určiť ich potreby. Druhá z nich vám pomôže nestratiť viac peňazí za začatie podnikania.

V našom príklade bude vaším podnikom králičia farma pre 60 hláv, ktorá má následne možnosť rozšíriť svoju špecializáciu, okrem predaja mäsa aj na kožu a pečeň.

Po usadení králikov do klietok si najmite pracovníka, ktorý sa postará o vašu farmu

Plán výroby:

 1. Vyberte si vhodný pozemok, či už z hľadiska prírodných podmienok, alebo z hľadiska nájmu. Mali by ste zvoliť pozemok s rozlohou najmenej päť akrov. Na menšej nebude možné usporiadať všetky klietky a technické miestnosti potrebné pre farmu.
 2. Nákup klietok pre králiky. Ak to finančné zdroje umožňujú, najlepšie je kúpiť si hotové - sú funkčnejšie, pevnejšie a samotní králiky sú v nich pohodlnejšie. Ak však nemáte dostatok finančných prostriedkov, bunky si môžu pohrávať sami.
 3. Nákup králikov sami. Počiatočné zásoby sa nakupujú okamžite v množstve uvedenom vyššie. Z 60 hláv je 40 žien a iba 20 mužov. Výber plemena v tomto prípade závisí od faktorov, ktorých sme sa už vyššie dotkli.
 4. Po usadení králikov do klietok si najmite pracovníka, ktorý sa postará o vašu farmu. Zároveň sa postarajte o nákup kŕmnych zmesí, ktoré predtým vypočítali požadované množstvo na základe počtu zvierat, frekvencie nákupu krmiva, odporúčaní skúsených chovateľov králikov.

Najjednoduchší spôsob predaja mäsa je umiestnenie farmy v blízkosti okresných alebo regionálnych centier.

Ešte pred všetkými týmito operáciami by sa mal vypracovať plán predaja, aby sa vylúčil faktor nadprodukcie a aby sa samotný predaj zrýchlil. Najjednoduchší spôsob predaja mäsa je umiestnenie farmy v blízkosti okresných alebo regionálnych centier, kde sa nachádzajú veľké supermarkety. Ďalšími významnými kupujúcimi môžu byť tiež trhy a obchody s mäsom, vlastníci pultov s mäsom a jednotlivci. Ak sa okrem predaja mäsa venujete aj predaju koží, bude záležať na tom, ako ďaleko sa nachádzajú súkromní módni návrhári a kožušní ateliéri.

Finančný plán

Keď už hovoríme o finančnom pláne, dostávame sa k otázke, koľko peňazí môžete zarobiť za rok pri súkromnom chove králikov. Ďalej máme na mysli všetky hlavné stĺpce výdavkov a príjmov.

Koľko budete musieť minúť:

 • Na prenájom pozemku - 20 - 80 tisíc rubľov. ročne. Toto rozpätie je určené rozdielom v cenách prenájmu v rôznych regiónoch krajiny a konkrétnych umiestneniach v regiónoch.
 • Nákup alebo tvorba králičích klietok - 10 - 40 tisíc jednorazovo. Kvalitu odporúčame nešetriť a funkčné a odolné stojany si kúpiť v špecializovaných predajniach.
 • Nákup králikov - 18-30 tisíc za šesťdesiat hláv. Cena závisí od regiónu a plemena.
 • Cena zmiešaného krmiva je 50 - 100 000. Cena sa líši aj podľa regiónu.
 • Plat zamestnanca je 10 000 mesačne, spolu - 120 ročne.

Ako vidíte, králiky nie sú v jedle veľmi rozmarné, jednoducho požadujú ich rozmanitosť.

Celkové náklady na prvý rok: 218-370 tisíc rubľov.

Koľko dostanete:

 • Na predaj mäsa - 300 - 370 tisíc v prvom roku. Toto je približný údaj založený na výpočte, že každý zo štyridsiatich králikov prinesie ročne asi dvadsať králikov, z ktorých každý má celkovú hmotnosť takmer dva kilogramy - jeden a pol tony mäsa od 800 králikov ročne, za cenu mäsa od 200 až 250 rubľov / kg.
 • Za predaj koží - 160 tisíc. To je, ak vezmete do úvahy priemernú cenu za pokožku - 200 rubľov.

Celková výška príjmu za prvý rok: 460-535 tisíc rubľov.

Čistý zisk za prvý rok fungovania podniku teda bude od 90 do 235 tisíc rubľov, v priemere - 160 tisíc rubľov.

Video o tajomstvách chovateľov králikov

Môžete ešte viac zvýšiť svoje zisky. Za týmto účelom posielajte najaktívnejšie a najzdravšie králiky nie do strižne, ale na párenie, pričom zvyšujte celkový počet klietok. S tým budú spojené ďalšie výdavky, ale váš príjem sa úmerne zvýši.

Pri chove králikov je dôležité zvážiť hlavnú vec - pri začatí podnikania sa nezastavujte na polceste, venujte sa podnikaniu všetkou svojou pozornosťou a nepochybne budete odmenení slušným stabilným ziskom!


Chov králikov doma pre začiatočníkov

Pre normálne fungovanie tela človek potrebuje bielkoviny. Najbežnejším spôsobom, ako to získať, je chov králikov na diétne mäso.

 1. Obchodné
 2. Prínos
 3. Klady a zápory pestovania
 4. Chov králikov na profesionálnej úrovni
 5. Nákup králikov
 6. Populárne plemená
 • Ako si vybrať králiky
 • Výber miesta pre chov králikov
 • Nákup krmiva pre králiky
 • Približný obchodný plán
 • Ziskovosť farmy
 • Chov králikov doma

  Pestovanie ozdobných králikov doma pre začiatočníkov môže byť vynikajúcou možnosťou pre rozvoj vlastného podnikania. Potrebné je len prejav iniciatívy a počiatočného kapitálu. Chov králikov doma je každým dňom čoraz populárnejší.

  Ak chcete pestovať domáce zvieratá v krajine alebo doma bez straty, musíte sa na tento podnik dôkladne pripraviť a poznať všetky výrobné tajomstvá. Pre začínajúcich farmárov je možné správne chovať králiky, iba ak je pre vývoj tohto projektu vypracovaný kompetentný a približný obchodný plán. Musíte tiež milovať zvieratá a zaobchádzať s nimi s pozornosťou a starostlivosťou.


  Podnikateľský plán Phil Stone

  Popis

  Značky sú popisom knihy alebo produktu jedným alebo dvoma slovami. Používajú ich na pomoc ostatným používateľom pri výbere kníh a produktov.

  Je to nemožné
  používať obscénny jazyk -
  - spojler
  - vložiť odkazy -
  - napíšte osobné informácie
  - pridať štítky dlhšie ako 25 znakov

  Séria:Základy podnikania
  Vydavateľ:HIPPO
  Rok:2004
  Stránky:112
  Viazanie:mäkký
  ISBN:5-98293-036-9
  Rozmery:12,50 cm x 16,50 cm x 0,60 cm
  Formát:70x100 / 32
  Kód:253308
  Autori:Stone, Phil
  Predmet:Obchodné. Podnikanie. Obchod
  Náklad:3000

  Názory a recenzie

   Za kontroly udeľujeme 15 bonusov iba za nasledujúcich podmienok:
  • recenzia je napísaná na produkt, ktorý ste kúpili v našom internetovom obchode
  • posudok dlhý viac ako 300 listov
  • recenzia bola schválená moderátorom.

  Recenzia musí byť jedinečná a zmysluplná: nemôžete kopírovať recenzie ani ich časti z iných stránok.

  Obscénny jazyk je zakázaný.

  Recenzia sa musí týkať produktu, pre ktorý je napísaná.

  Pre prerozprávanie anotácií nie je povolený obsah, ktorý zaberá väčšinu kontroly.

  Odkazy, poštové adresy a osobné údaje nemôžu byť zverejnené v recenziách.


  Výnosná reštaurácia. Tipy pre majiteľov a správcov

  Ako efektívne riadiť reštauráciu a dosiahnuť jej maximálnu ziskovosť? Publikácia odhaľuje tajomstvá obchodnej organizácie - ako vyberať, trénovať a rozvíjať svojich zamestnancov, ako organizovať prácu v kuchyni a aká cenová politika sa má uplatňovať tak, aby sa ponuka predávala, ako prilákať hostí a prinútiť ich, aby sa vrátili do ty.

  Uvažuje sa o otázkach tvorby manažérskeho účtovníctva, prevádzkového riadenia, znižovania nákladov, zásob. Autor knihy je známy petrohradský manažér a konzultant v oblasti reštauračného podnikania. Publikácia je určená pre majiteľov a manažérov, správcov a manažérov reštaurácií, ako aj pre všetkých, ktorí v tejto oblasti pôsobia.

  Ponúkame vám stiahnutie fragmentu na zoznámenie sa s prácou „Zisková reštaurácia. Poradenstvo majiteľom a manažérom “Georgy Iosifovich Mtvralashvili v elektronickej podobe vo formátoch FB2 alebo TXT. Knihu si môžete stiahnuť aj v iných formátoch, napríklad RTF a EPUB (elektronické knihy). Odporúčame zvoliť na stiahnutie formát FB2 alebo TXT, ktorý v súčasnosti podporuje takmer každé mobilné zariadenie (vrátane telefónov / inteligentných telefónov / čítačiek elektronických kníh so systémom Android a IOS OS (iPhone, iPad)) a stolné počítače. Kniha vyšla v roku 2010.

  Uložte stránku v sociálnych sieťach / zdieľajte odkaz:


  Aké vakcíny existujú?

  Domáci výrobcovia bakteriálnych prípravkov vyrábajú iba tri typy vakcín pre králiky:

  1. Monovakcína (monovalentná) na myxomatózu.
  2. Monovakcína pre HBV (králičie vírusové hemoragické ochorenie).
  3. Priradená vakcína pre králiky proti obidvom chorobám súčasne (bivalentná).

  Monovalentné vakcíny sú zvyčajne „silnejšie“, zatiaľ čo súvisiace vakcíny sa používajú pohodlnejšie. Tieto vakcíny obsahujú mŕtve a oslabené patogény. Keď sa raz dostanú do tela králika, nie sú schopní mu spôsobiť hmatateľné poškodenie, maximálne krátkodobé zvýšenie telesnej teploty a letargiu, ale telo zvieraťa sa naučí vytvárať protilátky, ktoré dokážu účinne odolávať zdravým patogénom.

  Pri nákupe očkovacej látky je dôležité mať na pamäti, že jej skladovacia teplota je +2 - +4 stupne, preto je najlepšie drogu kupovať, iba ak sa chystáte očkovať králiky, a to iba vo veterinárnych lekárňach, kde sú potrebné podmienky skladovania prísne dodržiavané.

  Rady a rady od skúsených (alebo nie) chovateľov sú dobré. Výrobcovia vakcín ale neustále pracujú na svojich výrobkoch a upravujú ich. A ak susedský chovateľ králikov sebavedome odporúča používať určitú vakcínu tak či onak, motivovať ju tým, že ju takto používa, je dosť možné, že výrobca už zmenil napríklad vek, v ktorom sa očkovanie zviera začína.

  Pred použitím očkovacej látky si prečítajte pokyny a dôsledne dodržujte všetky odporúčania

  Neexistuje jednoznačný názor na to, ktorá vakcína je lepšia - mono alebo súvisiaca. Veľa závisí od skúseností chovateľa, podmienok chovu zvierat a kvality jedla, ktoré konzumujú. A nie vždy v dostupnej veterinárnej lekárni existujú obe možnosti vakcíny. V každom prípade treba zajace zaočkovať, takže očkujeme tým, čo máme.


  Chov králikov na profesionálnej úrovni

  U nás sa odvetviu chovu králikov nevenuje dostatočná pozornosť, preto sa nepovažuje za rozvinutý. Králiky často chovajú tí, ktorí žijú vo svojich domoch mimo mesta. Počet ušatých hláv v tomto prípade zriedka presahuje 50. Farmári chovajú králiky hlavne pre seba, a nie pre hromadný predaj. Sú chvíle, kedy sa investícia vôbec neoplatí, to však neznamená, že chov králikov je nerentabilný podnik.

  Hlavným dôvodom neúspechu je, že chovatelia jednoducho neboli dostatočne informovaní o správnom vedení chovu králikov, pretože pri správnej starostlivosti môžu byť králiky dokonca chované v ich vlastnom byte.

  Najlepšou možnosťou pre chov je mini-farma. To je veľmi efektívne pre rozšírenie podnikania a je to výhodné aj pre samotného chovateľa. Na mieste sa vyrába hlavne malá farma, na ktorú stavajú špeciálne domy, vybavujú ich klietkami a všetkým potrebným na chov domácich miláčikov.


  Maximálny informačný obsah

  Neponúkame abstraktné nápady, ale konkrétne informácie o spôsoboch zarábania peňazí. Každý článok obsahuje:

  • Údaje o produktoch, službách, ktoré sú predmetom podnikania.
  • Malé ekonomické a marketingové odôvodnenie efektívnosti obchodného modelu. Zvýraznený je napríklad trend zmien v dopyte, cenách na trhu s medom, bylinkami alebo mäsom.
  • Zoznam technických podmienok a technológií úspešnej realizácie projektu.
  • Približné výpočty investícií, ziskovosti, návratnosti.

  Zverejňujeme obchodné plány pre dediny rôznych veľkostí. Projekty chovu zvierat sú dobrou voľbou pre organizovanie výnosných poľnohospodárskych aktivít. Na malom osobnom pozemku, s využitím existujúcich hospodárskych budov alebo skleníkov, môžete pestovať zeleň, jahody alebo kvety po celý rok. Takéto podnikanie v krajine prináša v zime superprofity. Existujú nápady na sprostredkovateľské činnosti (ďalší predaj obilia, mlieka). Ponúkame sezónne a celoročné možnosti podnikania v poľnohospodárstve.


  50 tipov pre začiatočníkov, ako zarobiť peniaze online

  Ak máte záujem zarobiť si peniaze na internete, mám pre vás veľa užitočných vecí bez ohľadu na to, či ste v zarábaní cez internet začiatočníci alebo ste už v tejto oblasti dosiahli nejaký úspech.

  Všetko, čo mám, vám chcem dať úplne ZADARMO.

  Stačí ísť na moju webovú stránku http://www.rabotay.ru a stiahnuť si materiál, ktorý sa vám páči, a ktorý je tam hojne zastúpený.

  Ak ste v zarábaní cez internet začiatočníci alebo sa chcete len naučiť niečo nové pre seba, odporúčam vám najskôr si stiahnuť moju bezplatnú elektronickú knihu, ktorá vás na 100% ušetrí od mnohých chýb a ušetrí veľa času.

  Kniha má názov „50 tipov pre začiatočníkov, ako si zarobiť peniaze na internete“.

  Súdiac podľa recenzií, kniha mala úspech.

  Tu je niekoľko citátov z recenzií čitateľov knihy:

  Táto kniha mi otvorila oči pre veľa vecí. Vyjadrujem vám hlbokú vďaku za to, že ste povedali celú pravdu o zarábaní peňazí. Kniha je veľmi zaujímavá a poučná.

  Kniha sa mi páčila.Písaná s rozumom. Túto knihu som čítal s potešením! =))

  Cenný a spracovaný materiál. S pomocou nej som pre seba bodkoval všetky body, páčila sa mi jasnosť a dobroprajnosť. Je ľahko čitateľný, dáva prístup optimizmu a slušnosti.

  Vo všeobecnosti sa učte z chýb iných ľudí!

  A s tým ti pomôže moja kniha.

  Bez váhania si ho môžete stiahnuť tu: http://www.rabotay.ru/50sovetov.html

  Na tom istom mieste môžete vykonať malý test a zistiť, či túto knihu potrebujete.

  Aj na http://www.rabotay.ru je veľa užitočného materiálu pre zvýšenie návštevnosti vašich stránok, spôsoby zárobku, potrebné programy a knihy a znova, nezabúdajte, všetko je úplne zadarmo.

  Stránka je často aktualizovaná, takže tam vždy nájdete veľa nových zaujímavých a hlavne bezplatných.


  Pozri si video: Farma 3 Drobnochovy Kralici