Zvuky vydávané keporkakom - Pieseň veľrýb

Zvuky vydávané keporkakom - Pieseň veľrýb

ZVUKY VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Zvuky vydávané keporkakom:
pieseň veľrýb

Tam Megaptera novaeangliae rodiny Balaenopteridae je to zviera, ktoré všetci poznáme pod menom keporkak, a ktorého charakteristická pieseň je známa. Teraz je známe, že ich pieseň je najkomplexnejšou formou komunikácie so zvieratami, vzhľadom na početné akustické prvky, z ktorých sa skladá. Piesne sa vydávajú hlavne počas párenia, keď muži navzájom súťažia o ženy, ktoré spievajú až 10 hodín denne. Posledné štúdie ukázali, že keporkaky spievajú aj pri hľadaní potravy, aby tak mohli ostatným veľrybám v ich skupine signalizovať umiestnenie dobrého zdroja potravy.


Video: Dolphin dreams Melody oceans Zen and Relaxation