Vignette - Prof - autor satira

Vignette - Prof - autor satira

PRVÉ DNI ŠKOLY PROF

Prvý školský deň otec a matka vydali najnovšie odporúčania ...

Dieťa okamžite nasledovalo takmer všetky hodiny s nadšením ... TAKMER, naozaj!

Naučil sa rýchlo ... toľko ako škola v osobe jeho MAJSTER úplne nesúhlasil s pokrokom dieťaťa ...

Neobťažovali ho ani tak pojmy ako koncepcia výsluchu ako taký, do tej miery, že ak by ste mohli niekoho vypočuť bez toho, aby ste mu kládli otázky ... malý by chodil okolo výsluchu a bol by každý

Často mlčal ale jeho mozog sa neprestal spájať a vypracovávať hypotézy odpovedí na otázky, ktoré si pán položil ...

Počiatočné ťažkosti v škole samozrejme tlmili domáci sladkosť mamy ktorí ho s pozoruhodným odhodlaním pripravili na život ... počnúc osobnou starostlivosťou

A potom tam boli Otcova rada ktorá, ako vidíte, padla na úrodnú pôdu.

Ak ste umelci a chcete publikovať svoje diela na tomto webe, napíšte na adresu [email protected]


Video: LA SATIRA - LETTERATURA LATINA